REGULAMIN DYŻURÓW KLAS VI

REGULAMIN DYŻURÓW KLAS VI
CEL DYŻURÓW:
uczniowie, dyżurując na korytarzach szkolnych, wspomagają nauczycieli dyżurujących, a w szczególności:
• pomagają ubrać się uczniom młodszych klas
• pilnują „dobytku” pozostawionego przed salami ( torby, plecaki itp. )
• zapobiegają kradzieżom i dewastacjom.
DYŻURY UCZNIOWSKIE PODCZAS DUŻYCH PRZERW ORAZ PRZED PIERWSZĄ LEKCJĄ ( PRZY SEKRETARIACIE )

Czytaj więcej...