Edukacja globalna

Nasza szkoła  przystąpiła  w tym roku szkolnym do projektu dotyczącego edukacji globalnej: „Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”( jako jedna z 16 szkół w województwie wielkopolskim). Projekt realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie we współpracy z 16 instytucjami partnerskimi.

   Celem projektu jest zwiększenie roli i miejsca edukacji globalnej, tematyki zrównoważonego rozwoju w szkolnych programach nauczania i wychowania zgodnie z założeniami podstawy programowej. Podjęte działania będą prowadziły do zaktywizowania środowiska szkolnego – nauczycieli, dzieci i młodzieży. A także służyć będą rozwojowi kluczowych kompetencji, które pozwolą przygotować naszych uczniów do funkcjonowania w globalnym społeczeństwie.

   Wytypowaliśmy 10- osobowy zespół nauczycieli różnych przedmiotów, odpowiedzialny za zaplanowanie i realizację zadań w projekcie. Każdy nauczyciel zespołu projektowego przeprowadzi co najmniej 2 lekcje dotyczące tematyki globalnej. Pani Sobolewska wspólnie z panią Postół będą uczestniczyć w cyklu filmowym "Miedzy kulturami" w kinie Muza ( w ramach  Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej),  pani Suszyńska monitoruje akcję „Kup Pan szczotkę”, natomiast pani Andrzejewska wspólnie z uczniami klas siódmych zaprezentuje w Starym Zoo przedstawienie pt. „Cyrk bez zwierząt” .

W ostatnim tygodniu września będzie gościł w szkole podróżnik, który opowie o ludności i krajobrazach Indii. W dniach od 20 do 26 listopada zaplanowaliśmy Tydzień Edukacji Globalnej pod hasłem: „ Cele zrównoważonego rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas!"

To tylko niektóre akcje, które będą realizowane w ramach projektu „Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”. Zachęcamy uczniów i rodziców do aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu.

Koordynator projektu

Jolanta  Zakrzewska