Kartka dla Polski

30.09.2017 dołączyliśmy do projektu eTwinning „Kartka dla Polski”.

Założycielami projektu są: Joanna Waszkowska, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5

w Sosnowcu i Karolina Jędrych, ZOSS STO w Bytomiu.

O projekcie:

W tym projekcie chcemy w nietypowy sposób uczcić polskie święto narodowe - Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada. Zespoły tworzą papierowe lub cyfrowe (wykonane w dowolnym programie graficznym) karty z życzeniami dla Polski z okazji tego ważnego święta. Życzenia można też dodać w formie filmiku. Uczniowie muszą mieć zgodę na upowszechnianie wizerunku. Mogą też wystąpić w maskach. W projekcie mogą wziąć udział szkoły z Polski, polonijne oraz zagraniczne.

Cele:
Uczniowie będą doskonalić umiejętności pisania życzeń, czytania w języku angielskim, komunikowania się w zespole, nauczą się projektować kartkę, poznają prace uczniów z Polski oraz innych krajów europejskich, nawiążą kontakt ze szkołami polskimi za granicą, będą mieli świadomość wagi obchodzenia rocznic narodowych, poznają nowy sposób wyrażania patriotyzmu i różne sposoby myślenia i szacunku wobec postaw uczniów z Polski i zagranicy, zyskają świadomość, że różnorodność postaw i sposobów myślenia ludzi z różnych części świata wzbogaca go, czyniąc go ciekawszym miejscem.

Postępy działań:

rekrutacja grup projektowych: przedstawienie uczniom opisu i celów projektu; ustalenie sposobu działania i sposobów komunikacji w grupach projektowych; dla chętnych: umówienie się na spotkanie typu Mystery Skype (przy pomocy dowolnego narzędzia do wideokonferencji) i opublikowanie sprawozdań z wydarzenia na TwinSpace oraz na stronie wydarzenia na Facebooku;

ułożenie przez uczniów życzeń dla Polski z okazji Narodowego Święta Niepodległości zaczynających się od słów: „Droga Polsko! Z okazji Twojego święta...”; zaprojektowanie przez uczniów kartki okolicznościowej w wersji papierowej lub elektronicznej i wpisanie na nią życzeń;

prace konkursowe należy dostarczyć do 10 listopada 2017 do świetlicy szkolnej; 11.11: publiczna prezentacja padletu projektowego ; 12-20.11: sprawozdania na TwinSpace i uzupełnienie ankiety

Spodziewane rezultaty:

- publiczne TwinSpace,
- internetowa wystawa prac uczniów na publicznym padlecie
- przeprowadzenie lekcji dotyczących wszystkich zebranych na padlecie życzeń dla Polski,
- podniesienie poziomu świadomości patriotycznej uczniów oraz sposobów wyrażania patriotyzmu przez różnych ludzi
- podniesienie poziomu akceptacji dla różnych postaw i sposobów myślenia
- poznanie regionów partnerów projektowych dzięki organizowanych wideokonferencjach.
Przykładowe kartki wykonane przez uczniów ze Sosnowca.