Księgowość

Małgorzata Stachowiak - referent d/s płac

Iwona Stysiak - główna księgowa

Jolanta Walczak - referent d/s kadrowych