Zakres pracy pedagoga

Nazywam się Aleksandra Stachowska, jestem pedagogiem szkolnym.

Pracuję w naszej szkole od 1994 roku.

Pedagog, czyli kto?

Pedagog szkolny – to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania  i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.

Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, policja, straż miejska, ośrodki pomocy rodzinie, sądy rodzinne, placówki opiekuńczo-wychowawcze).

Ale głównym PARTNEREM w mojej pracy jest UCZEŃ!

Kochany Uczniu, jeśli

chciałbyś z kimś porozmawiać

nie wiesz, jak efektywnie się uczyć

nie umiesz skoncentrować się na lekcji

masz problemy ze swoimi emocjami

inni narzekają na Twoje zachowanie

masz ciekawe pomysły, z którymi chcesz się podzielić

chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz, w jaki sposób

chcesz po prostu podzielić się swoją radością i swoim sukcesem,

drzwi gabinetu pedagoga są zawsze dla Ciebie otwarte.

Drogi Rodzicu,  zwróć się do pedagoga, gdy:

•    niepokoi Cię zachowanie dziecka

•    zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się

•    chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach

•    potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania

•    masz pytania i nie wiesz, do kogo zwrócić się po pomoc

•    znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,

serdecznie zapraszam.

Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2017/2018

poniedziałek      07.00 - 08.00 (dyżur dla rodziców)

                            08.00 - 12.30

 

wtorek                09.40 - 12.40

                            13.40 - 15.40

 

środa                  08.00 - 13.30

                            

czwartek             12.15 - 13.30

                            14.30 - 15.30

                            15.30 - 16.30 (dyżur dla rodziców) 

 

piątek                  08.45 - 12.30

                       

Godziny pracy psychologa w rokuszkolnym 2017/2018

Dominika Widelska-Łasińska

poniedziałek       09.00 - 09.45
                            11.45 - 14.30
 
 
wtorek                 13.30 -14.30
                             15.30 - 16.30 (dyżur dla rodziców)
 
               
czwartek           11.30 - 12.30
                          13.30 - 14.30
                  
 
piątek                 08.30 - 12.30
 

 

W każdej ważnej dla dziecka sprawie chętnie spotkam się w dogodnym dla Państwa terminie, 

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (61 8321424).

Zapraszam również w trzeci czwartek miesiąca w godz. od 16.30 do 18.00 na dodatkowe dyżury.