Dokumenty szkoły

Statut   pdf1

Wewnątrzszkolny System Oceniania    pdf1 

Szkolny program Profilaktyki       pdf1

 

Program Wychowawczy     word