Historia szkoły

"Pierwszy krok do zwycięstwa -
poznać się na własnej sile."

                Tadeusz Kościuszko

Nowa szkoła 1000-lecia w Poznaniu została wybudowana wspólnym wysiłkiem, za społeczne pieniądze w niezwykle szybkim tempie. 19 listopada 1963 roku wmurowano akt erekcyjny w gmach szkoły, a już 7 grudnia 1964 roku nastąpiła przeprowadzka. Była to 930 " tysiąclatka " w Polsce, 12 w Poznaniu, a 3 w dzielnicy Wilda.

Przed wybudowaniem nowego budynku szkolnego uczniowie uczyli się w starej szkole(SP nr 22), która mieściła się w pobliżu pętli tramwajowej, przy ul. Dzierżyńskiego. Przeprowadzka ze starego budynku szkolnego do nowoczesnej i jasnej szkoły nr 84 nastąpiła 7 grudnia 1964 roku. Oficjalne jej otwarcie odbyło się 20 lutego 1965 roku. Na ten uroczysty dzień otwarcia nowej szkoły przybyli liczni goście. W trakcie uroczystości dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki, którą zaprojektowała i wykonała artysta rzeżbiarz Delfina Szczerbal. Odlew wykonały zakłady "POMET". Złom zebrały dzieci tutejszej szkoły. Szkole nadano imię Tadeusza Kościuszki, wielkiego bohatera narodowego i patrioty, z którego uczniowie mogą brać przykład przez całe swoje życie.

KALENDARIUM

19 XII 1963r. Wmurowanie aktu erekcyjnego w gmach szkoły.

7 XII 1964r. Przeprowadzka ze starego budynku SP nr 22 do nowej szkoły.

20 II 1965r. Uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej Nr 84 im. Tadeusza Kościuszki. 930 Szkoła Pomnika Tysiąclecia w Poznaniu. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na frontonie szkoły zaprojektowanej i wykonanej przez artystę rzeźbiarza Delfinę Szczerbal.

9 V 1967r. Uroczystość odsłonięcia popiersia Tadeusza Kościuszki dłuta Delfiny Szczerbal.

14 X1967r. Delegacja szkoły bierze czynny udział w uroczystości odsłonięcia pomnika Tadeusza Kościuszki w Poznaniu.

14 X 1967r. Szkolna uroczystość 150. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki z udziałem pana Jerzego Sokolnickiego, który przekazuje szkole cenne pamiątki po Tadeuszu Kościuszce.

24 III 1974r. Wręczenie szkole sztandaru. Otwarcie szkolnej Izby Pamięci Narodowej poświęconej patronowi Tadeuszowi Kościuszce.

24 III 1977r. Udekorowanie sztandaru szkoły "Odznaką Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej".
Wręczenie szkole odznaki "Za Zasługi dla Związku Bojowników o Wolność i Demokrację".

1990r. Rok jubileuszowy - 25-lecie istnienia szkoły.

1999r. Zreformowana 6-cio letnia szkoła podstawowa. W roku szkolnym 2002/2003 - szkoła uzyslkała zaszczytny tytuł " Szkoła z klasą"

2005r. Rok jubileuszowy - 40 - lecie istnienia szkoły.

DOTYCHCZASOWI DYREKTORZY

Aleksander Zalewski 1964 - 1972
Gabriela Jędrychowska 1972 - 1984
Teresa Szpakowska - Dominiak 1984 - 1995
Irena Roemert - Ciomborowska od 1995

ZASTĘPCY

Maria Majchrzak 1964 - 1973
Halina Ozga - Adamska 1964 - 1973
Mirosława Grzemba 1978 - 1983
Teresa Szpakowska - Dominiak 1983 - 1984
Teresa Dąbrowska 1984 - 1985
Helena Piosik 1985 - 1986
Grażyna Kasowska 1986 - 1998
Dorota Maciejewska od 1998 - 2010
Agata Pieczyńska - Bączyk - 2010