O nas

BudynekNasza szkoła- Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu znajduje się na Dębcu. Skupia uczniów w 21 oddziałach; 19 oddziałów obejmuje uczniów klas I-VI, pozostałe 2 to oddziały przedszkolne. Uczniowie mają do dyspozycji 17 sal dydaktycznych, pracownię komputerową, bibliotekę, czytelnię wraz z Centrum Informacji Naukowej, a także aulę.

Dwa pomieszczenia zajmuje świetlica czynna od. 6.30 do 17.00. 

Ponadto w szkole znajdują się 3 sale gimnastyczne ( jedna duża i dwie mniejsze). Z kolei w skład boiska szkolnego wchodzą: boisko do piłki ręcznej i nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boisko do gry w koszykówkę i boisko do gry w siatkówkę. Uczniowie mogą korzystać także z placu zabaw utworzonego w ramach programu rządowego Radosna Szkoła i dużego placu przy ul. św. Trójcy.

W szkole pracuje zgrany zespół twórczych, otwartych nauczycieli pasjonatów (dominują nauczyciele dyplomowani), którzy w sposób rzetelny i odpowiedzialny wyposażają uczniów w wiedzę i niezbędne umiejętności, szczególną uwagę zwracając na podmiotowość nauczania. W centrum zainteresowania jest zawsze uczeń, jego oczekiwania, możliwości, potrzeby, emocje.

Uczniowie zdobywają wszechstronną wiedzę, którą mogą zweryfikować poprzez udział w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Nasza szkoła sama od wielu lat jest organizatorem dwóch konkursów: przyrodniczo-matematycznego Dąbczak dla klas IV-VI oraz konkursu ortograficznego Gżegżółka dla klas I-III.
Nauka odbywa się w szkolnej ławce, ale jest to szkolna ławka z widokiem na świat. W świecie tym jest miejsce na lekcje muzealne, wizyty w teatrze, udział w Nowych Horyzontach Edukacji Filmowej w kinie Muza oraz festiwalu Ale Kino! ( nasi uczniowie trzykrotnie byli członkami dziecięcego jury festiwalu!), a także na zielone szkoły i inne formy aktywnej edukacji.
Wyjątkową rolę pełni w naszej szkole sport. Największą popularnością cieszy się piłka siatkowa chłopców i dziewcząt i tu można odnotować największe sukcesy zarówno w mistrzostwach dzielnicowych, jak i mistrzostwach miasta Poznania. Poza tym chłopcy przodują też w piłce ręcznej.
Sport pełni również rolę integrującą; uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele spotykają się nad Maltą, aby wziąć udział w imprezie W drodze do maratonu. Efektem takiego współdziałania jest kilkukrotne zdobycie I miejsca.
Szczególną opieką objęci są uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pracują pod opieką szkolnego pedagoga i psychologa, uczestniczą też w zajęciach wyrównawczych prowadzonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
Nasi uczniowie uczestniczą także w wielu akcjach organizowanych przez prężnie działający Samorząd Szkolny, działają charytatywnie w szkolnym kole Caritas , rozwijają swoje zainteresowania na kółkach przedmiotowych. Dzięki temu uczą się współdziałania w grupie, a także otwartości i empatii.
Nic więc dziwnego, że nasi absolwenci to uczniowie, którzy potrafią wyrażać swoje opinie, przestrzegają zasad kultury i rozumieją potrzeby innych. To absolwenci Szkoły z klasą! (tym mianem nasza szkoła szczyci się już od 2003 roku).
To fakty. Jednak czymś, co nas niewątpliwie wyróżnia wśród innych szkół, jest niepowtarzalna atmosfera, atmosfera życzliwości, ciepła, które dominuje nad szkolnym gwarem i sprawia, że każdy uczeń czuje się ważny i doceniony.
O tym właśnie mówią nasi absolwenci podczas licznych odwiedzin. Starsi z nich z pełnym zaufaniem powierzają nam swoje dzieci, a nawet wnuki.
W naszej szkole wyjątkową aktywnością wyróżnia się Rada Rodziców. Podejmuje wiele inicjatyw integrujących społeczność szkolną i społeczność lokalną. Do szkolnej tradycji weszły świetnie zorganizowane festyny z okazji Dnia Dziecka.
Szkoła współpracuje też z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, z Wydziałem Chemii, Wydziałem Biologii oraz z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej w zakresie praktyk ciągłych studentów.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W roku szkolnym 2017/2018 w wyniku reformy nasza szkoła stała się ponownie szkołą ośmioklasową.

Liczba oddziałów się nie zmieniła. W 21 oddziałach uczy się obecnie 465 uczniów.

Do grona nauczycielskiego dołączyło ośmioro nauczycieli z Gimnazjum nr 43.