Samorząd Uczniowski

przew SU 2017 2018 IGA GARSZTKA 7c

 Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego -Iga Garsztka VII c

zast przew SU 2017 2018 KLAUDIA HOLAS 6b

Zastępca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego- Klaudia Holas VI b