Świetlica szkolna

Świetlica szkolna jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 -17.00.

Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą aktywnie spędzać swój czas wolny przed lekcjami lub po lekcjach.

Wszyscy wychowawcy świetlicy dbają o różnorodność prowadzonych zajęć tak, aby każde dziecko mogło wybrać coś dla siebie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami m.in. :

-dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach plastycznych, a ich prace są eksponowane na gazetce szkolnej

-organizowane są zabawy integracyjne dla różnych grup wiekowych

-chętni uczniowie mogą brać udział w konkursach organizowanych przez wychowawców świetlicy

(dla pierwszych trzech miejsc przeznaczone są upominki, a dla innych uczestników nagrody pocieszenia)

-prowadzone są również zajęcia kulinarne promujące zdrowe odżywianie (wraz z degustacją przygotowanych potraw)

-dzieci zachęcane są do odrabiania zadań domowych (przy aktywnym wsparciu nauczycieli),

-świetlica organizuje dla dzieci zabawy ruchowe na boisku szkolnym oraz zabawy na placu zabaw.

 

Nauczyciele świetlicy aktywnie biorą udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

W ramach kół zainteresowań prowadzone są zajęcia ruchowe przy muzyce oraz zajęcia z decoupage'u.