"Drzwi otwarte"

 

class clip art

 

Dnia 6 marca 2018r.  o godz. 17.30 odbędą się "Drzwi otwarte" dla dzieci i rodziców przyszłorocznego oddziału przedszkolnego i klas pierwszych.

Serdecznie zapraszamy!

Słodkie czwartki

Serdecznie zapraszamy do zakupu ciast pieczonych przez naszych rodziców. 50% zarobionych pieniędzy powraca do klas, resztę Rada Rodziców przeznacza na zakup potrzebnych pomocy dla szkoły lub dofinansowanie wycieczek klasowych.

Czytaj więcej...

W sprawie strajku

W piątek, 31 marca nauczyciele z naszej szkoły przyłączą się do ogólnopolskiego strajku nauczycieli organizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. W tym dniu nie będzie lekcji ani zajęć dodatkowych. W związku z tą sytuacją liczymy na Państwa wyrozumiałość. W wyjątkowych sytuacjach dzieciom zapewnimy opiekę.

Zbiórka makulatury

Przypominamy wszystkim o trwającej zbiórce makulatury. Akcję zakończymy się 25 października, na stare gazety, czasopisma, zeszyty i inne materiały papiernicze czeka kontener na boisku szkolnym.

Pieniądze pozyskane ze sprzedaży makulatury przeznaczone zostaną na zakup tablicy multimedialnej dla naszych dzieci.

Rada Rodziców

Sprawozdanie finansowe RR za rok 2015/2016

Jak, co roku będziemy zbierać składkę w wysokości 50 zł na Komitet Rodzicielski. Serdecznie prosimy o przekazanie kwoty jednorazowo lub w miesięcznych ratach, po 5 zł skarbnikom klasowym.

W minionym roku szkolnym 2015/2016 zebrane fundusze na Radę Rodziców rozdzieliliśmy na dofinansowanie pracy szkoły.

Pieniądze w kwocie 11 494 zł podzieliliśmy w następujący sposób:

Czytaj więcej...

Podkategorie