Dyżury nauczycieli

DYŻURY NAUCZYCIELSKIE

od 16.30-18.00

19 października 2017

16 listopada 2017

14 grudnia 2017

15 marca 2018

19 kwietnia 2018

17 maja 2018