Zbiórka makulatury

Przypominamy wszystkim o trwającej zbiórce makulatury. Akcję zakończymy się 25 października, na stare gazety, czasopisma, zeszyty i inne materiały papiernicze czeka kontener na boisku szkolnym.

Pieniądze pozyskane ze sprzedaży makulatury przeznaczone zostaną na zakup tablicy multimedialnej dla naszych dzieci.

Rada Rodziców

Słodkie czwartki

Serdecznie zapraszamy do zakupu ciast pieczonych przez naszych rodziców. 50% zarobionych pieniędzy powraca do klas, resztę Rada Rodziców przeznacza na zakup potrzebnych pomocy dla szkoły lub dofinansowanie wycieczek klasowych.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie finansowe RR za rok 2015/2016

Jak, co roku będziemy zbierać składkę w wysokości 50 zł na Komitet Rodzicielski. Serdecznie prosimy o przekazanie kwoty jednorazowo lub w miesięcznych ratach, po 5 zł skarbnikom klasowym.

W minionym roku szkolnym 2015/2016 zebrane fundusze na Radę Rodziców rozdzieliliśmy na dofinansowanie pracy szkoły.

Pieniądze w kwocie 11 494 zł podzieliliśmy w następujący sposób:

Czytaj więcej...