1% podatku dla SP 84

Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Szkoły

dążąc do zdobycia  dodatkowych środków finansowych na  działalność statutową  szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwi  pozyskiwanie przez radę rodziców - za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000268115 – kwot wartości 1% od Państwa  podatku dochodowego.

Czytaj więcej...

Zbiórka makulatury

Przypominamy wszystkim o trwającej zbiórce makulatury. Akcję zakończymy się 25 października, na stare gazety, czasopisma, zeszyty i inne materiały papiernicze czeka kontener na boisku szkolnym.

Pieniądze pozyskane ze sprzedaży makulatury przeznaczone zostaną na zakup tablicy multimedialnej dla naszych dzieci.

Rada Rodziców

Sprawozdanie finansowe RR za rok 2015/2016

Jak, co roku będziemy zbierać składkę w wysokości 50 zł na Komitet Rodzicielski. Serdecznie prosimy o przekazanie kwoty jednorazowo lub w miesięcznych ratach, po 5 zł skarbnikom klasowym.

W minionym roku szkolnym 2015/2016 zebrane fundusze na Radę Rodziców rozdzieliliśmy na dofinansowanie pracy szkoły.

Pieniądze w kwocie 11 494 zł podzieliliśmy w następujący sposób:

Czytaj więcej...

Słodkie czwartki

Serdecznie zapraszamy do zakupu ciast pieczonych przez naszych rodziców. 50% zarobionych pieniędzy powraca do klas, resztę Rada Rodziców przeznacza na zakup potrzebnych pomocy dla szkoły lub dofinansowanie wycieczek klasowych.

Czytaj więcej...