Uwaga! Podręczniki na nowy rok szkolny


W roku szkolnym 2017/2018 klasy I – VII otrzymają darmowe podręczniki.
Podręczniki do religii należy zakupić. 
Wykaz podręczników do religii obowiązujących w klasach 0 - VII:


Klasa 1
Religia: „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” – podręcznik i karty pracy - J. Szpet, D. Jackowiak, wydawnictwo Święty Wojciech
Klasa 2
Religia: „Kochamy Pana Jezusa” – podręcznik i karty pracy – J. Szpet, D. Jackowiak, wydawnictwo Święty Wojciech
Klasa 3
Religia: „Przyjmujemy Pana Jezusa” – podręcznik i karty pracy – J. Szpet, D. Jackowiak, wydawnictwo Święty Wojciech
Klasa 4
Religia: „Jestem chrześcijaninem” – podręcznik i karty pracy – J. Szpet, D. Jackowiak, wydawnictwo Święty Wojciech
Klasa 5
Religia: „Wierzę w Boga” – podręcznik i karty pracy – J. Szpet, D. Jackowiak, wydawnictwo Święty Wojciech
Klasa 6
Religia: „Wierzę w Kościół” – podręcznik i karty pracy – J. Szpet, D. Jackowiak, wydawnictwo Święty Wojciech
Klasa 7
Religia: „Spotkanie ze słowem” – podręcznik i karty pracy – J. Szpet, D. Jackowiak, wydawnictwo Święty Wojciech
Klasa 0 (oddział przedszkolny)
„Kolekcja sześciolatka” Nowa Era (zestaw)
Religia: „Przychodzimy do Pana Boga” – J. Szpet, D. Jackowiak, wydawnictwo Święty Wojciech

Śmigus - dyngus

PB200357lll

 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi strażniczki miejskie przeprowadziły pogadanki dotyczące "śmigusa-dyngusa" z uczniami naszej szkoły.
Spotkania miały na celu przypomnienie i uświadomienie młodym mieszkańcom Poznania, że kontynuowanie zwyczaju i tradycji lania wodą jest dobrą zabawą tylko wtedy, kiedy uczestniczą w niej osoby z nieprzymuszonej woli. Natomiast wlewanie szerokim strumieniem wody do pojazdów komunikacji publicznej, oblewanie pojazdów czy rzucanie z wysokości nawet kilku pięter worków foliowych wypełnionych wodą jest już występkiem chuligańskim, mogącym stanowić zagrożenie dla innych osób.

Projekty

 
                                                  Nowe horyzony1
 
 
 
Filmoteka Szkolna 
 
Nasza szkoła bierze udział co Roku w projekcie Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w kinie Muza. Uczniowie, najczęściej piątoklasiści, uczestniczą w cyklu filmowym przygotowanym specjalnie dla Nich. Cykl obejmuje 5 Spotkań. Każde spotkanie w kinie poprzedzone JEST prezentacja multimedialna wprowadzającą zrobić Tematyki Filmu.
Na lekcjach języka polskiego nauczyciele zgłębiają problematykę Filmu, omawiają specyfikę Języka filmowego.
Spotkania w kinie odkrywają PRZED młodymi widzami Nie TYLKO Sekrety X Muzy, ale Też SA Szansa na obejrzenie Wartościowych Filmów.
Uczniowie Klas IV-VI uczestniczą ponadto współpraca Roku w Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza dla Ale Kino!
 
 
 
 
 
 
 
                                            medyk 
 

 

W Roku szkolnym 2015/2016 klasa 3 b wzięła udział w inauguracji Projektu Mały Medyk NA Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Po uroczystym ślubowaniu uczniowie naszej Szkoły Stali się "studentami" UM w Roku akademickim 2015/2016.

O projekcie - źródło: www.ump.edu.pl

Projekt Mały Medyk - Polska Akademia Dzieci w Uniwersytecie Medycznym

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zajęcia w ramach Polskiej Akademii Dzieci (PAD) SA projektem innowacyjnym na międzynarodowym Rynku edukacyjnym. Opierają sie na promowaniu autonomii i Kreatywności najmłodszych uczniów (6-12 lat). Ich celem JEST rozbudzanie Aktywności poznawczej, popularyzacja Wiedzy i podtrzymanie pierwotnej ciekawości Świata U DZIECI. Uczestnictwo w PAD Dzieciom umożliwia kontakt z najnowszymi osiągnięciami Nauki i naukowcami oraz rozwijanie własnych Pasji Naukowych. Daje także szanse dzielenia SIĘ ZE nimi swoimi rówieśnikami w wyjątkowych warunkach. Dzieki Temu nauka staje SIĘ Dla Dzieci niesamowitą przygoda i osobistym przeżyciem. Żartach się także nowe Doświadczenie dydaktyczne dla wykładowców akademickich, gdyż poland Sa zupełnie innymi odbiorcami niz studenci Uczelni Wyższych.

Stowarzyszenie Polska Akademia Dzieci (PAD) otrzymało nagrodę Popularyzator Nauki 2013 wag kategorii Dodaj Instytucja Pozanaukowa.

Misja Projektu Mały Medyk JEST:

wspieranie Rozwoju potencjału Naukowego poland i Młodzieży;

umożliwianie kontaktu z najnowszymi osiągnięciami Nauki;

zainteresowanie naukami medycznymi i przekazanie Podstaw Metod badawczych;

rozwijanie Pasji Naukowych u poland oraz możliwość dzielenia SIĘ ZE nimi swoimi rówieśnikami;

promowanie Wsród poland Zdrowego Stylu Życia i Postaw prozdrowotnych;

Kształtowanie prawidłowych nawyków Wsród poland żywieniowych i Higieny;

przekazywanie Wiedzy z zakresu:

- Anatomii człowieka i funkcjonowania organizmu

- Ratownictwa Medycznego

- Diagnostyki i Leczenia Chorób

- Profilaktyki

- farmacji

promocja Uczelni.

 

 

 

 

                                 uniwerkolor

 

Od roku szkolnego 2014/2015 uczniowie Edukacji wczesnoszkolnej uczestniczą w zajęciach "Kolorowego Uniwersytetu" na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Celem realizowanego Projektu JEST popularyzacja Nauki oraz pomoc Dzieciom W Wieku szkolnym w rozwijaniu potencjału intelektualnego i twórczego. Raz w miesiącu Uczniowie uczestniczą w wykładach prowadzonych przez Pracowników Naukowych. Poznają Różne Wydziały UAM, rowijają Swoje Zainteresowania i pasje hobbystyczne.

 
 
 
                                stopka970amp22
 
 
 
W latach 2012/2013 i 2013/2014 nasza szkoła brała udział w projekcie unijnym Akademia Małego Poznaniaka przeznaczonym dla uczniów Klas I-III. Głównym celem Działań Dydaktyczno-wychowawczych bylo wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację Procesu Nauczania i Wychowania uczniów Klas I - III.
  
 
 
                                   
                                  skret3                          Zdjęcie 1
 
 
Nasz szkoła od roku szkolnego 2014/2015 bierze udział w projekcie Mistrzowie Kodowania. Żartach się na projekt edukacyjny mający nA celu upowszechnienie Nauki programowania w polskich szkołach. Obejmuje on uczniów Szkół podstawowych Z całej Polski. W ramach Zajec poland uczą SIĘ programowania wag intuicyjnym języku  Scratch
Projekt realizowany JEST przez Samsung Electronics Polska mamy Współpracy z Partnerami: Centrum Cyfrowym Projekt: Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja CoderDojo, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszeniem "Rodzice w Edukacji" Przy wsparciu Grupy Superbelfrzy RP.
 

Finaliści i laureaci konkursów międzyszkolnych w I semestrze 2016/1917

 • I miejsce dla naszej szkoły (nagroda 2000 zł) za liczny udział w imprezie sportowej "W drodze do maratonu"
 • Julia Kucharczyk III c wyróżniona w konkursie "Drzewa naszych parków i lasów" w SP nr 4
 • Nina Jaskólska III c - II miejsce, Kacper Czajka IV c- wyróżnienie w konkursie na projekt gry mankalia-kalacha organizowanym przez Stowarzyszenie "Kuniec Dymbiec"
 • Wiktor Nowak IV c, Wiktoria Kusik VI c- wyróżnienia w konkursie Zimowe Poezjobranie w ZS nr 2
 • Faustyna Nawrot V c, Dominik Kowalski V c, Sandra Przybecka V a- II miejsce w konkursie "Językowy zawrót głowy" w SP nr 21
 • Franciszek Rosada VI b finalistą konkursu matematycznego organizowanego w SP nr 19
 • Bartosz Nowicki IV a - laureat nagrody I stopnia w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym dla  Uczniów Klas Czwartych Miasta Poznania í Okolic

Uczniowie, którzy zdobyli nagrody i wyróżnienia w II semestrze 2016/2017

 • Wiktor Nowak IV c- I miejsce, Natalia Bukowska V a- II miejsce, Wiktoria Kusik VI c- II miejsce, Patrycja Włodarek IV b-II miejsce, Zuzanna Osowska VI a- III miejsce w międzyszkolnym konkursie ortograficznym w SP nr 5
 • Julia Bagrowska, Zofia Betka, Franciszek Rosada VI b - I miejsce w konkursie"Kocham mój Poznań"
 • Jakub Przybył VI c laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego
 • Bartosz Nowicki IV a laureatem Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Angielskiego PANDA
 • Zofia Betka VI b, Maja Kubot, Iga Garsztka, Jakub Przybył VI c wyróżnieni w ww. konkursie
 • Iga Garsztka VI c, Kacper Gruszka VI c, Zofia Betka VI b laureatami Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Niemieckiego PANDA
 • Bartosz Sołtyński z VI b wyróżniony w ww.konkursie
 • Patrycja Włodarek IV b, Lidia Kasprzyk V a - I miejsce, Martyna Strzyżewska III b - II miejsce w konkursie piosenki angielskiej
 • Miron Gronowski IIIa- I miejsce w Miejskim Konkursie Ortograficznym GŻEGŻÓŁKA
 • Michał Piętka III d - III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur"
 • Piotr Von Oppeln- Bronikowski III a - II miejsce w międzyszkolnym konkursie "Sprawnie piszę"
 • Julia Kucharczyk III c - wyróżnienie w konkursie "Drzewa naszych parków i lasów"
 • Bartosz Nowicki IV a laureatem Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur"
 • Tobiasz Wawrzyniak IV b, Marta Brorsson VI b, Franciszek Rosada VI b - wyróżnieni w ww. konkursie
 • Franciszek Rosada VI b finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego
 • Julia Bagrowska, Zofia Betka, Franciszek Rosada VI b - II miejsce w Dzielnicowym Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym "Dąbczak"
 • Bartosz Nowicki IV a laureatem Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Matematyczny KINGS"

 

Zwycięzcy konkursów w roku szkolnym 2015/2016

• Klasy I-III
• Miron Gronowski II a-II miejsce w Miejskim Konkursie Ortograficznym Gżegżółka 2016
• Bartosz Nowicki III a laureatem Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny (Maluch)
• Joanna Rosada II c-IV miejsce w międzyszkolnym konkursie "Sprawnie piszę"
• Wiktor Nowak III c- I miejsce w konkursie na plakat reklamowy "Przeczytaj tę książkę"
• Wiktor Nowak III c -I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Poznaniu
• Nina Jaskólska II c-I miejsce, Julia Zaprzalska II c-II miejsce w międzyszkolnym konkursie "Czerwiec 1956 w odsłonie filatelistycznej"
• Nina Jaskólska II c-wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie plastycznym "Koty, kocięta..."
• Klasy IV-VI
• Faustyna Nawrot IV c laureatką Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Czytania
• Zofia Betka V b, Maja Knaflewska V a, Zuzanna Płończak V a-I miejsce w międzyszkolnym konkursie "Językowy zawrót głowy"
• Zuzanna Osowska V a-II miejsce, Maja Knaflewska V a-wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie recytatorskim "Rusz głową!"
• Zofia Betka V b, Maja Knaflewska V a, Franciszek Rosada V b- I miejsce w międzyszkolnym konkursie "Spotkanie na Olimpie"
• Mateusz Bogusławski VI b -finalistą Wojewódzkiego Konkursu o Powstaniu Wielkopolskim
• Jan Goliński IV a- I miejsce, Dominik Kowalski IV c-II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Zamku Królewskim w Poznaniu
• Maja Kubot V b-I miejsce, Bartosz Sołtyński V b-II miejsce, Faustyna Nawrot IV c-III miejsce Szymon Korcz IV a i Dominik Kowalski IV c-wyróżnienia w międzyszkolnym konkursie czytania w języku angielskim "I'm the best"
• Jakub Przybył V c-III miejsce (laureat), Maja Kubot V c-VII miejsce (laureatka), Natalia Bukowska IV a, Bartosz Sołtyński V b, Zofia Betka V b, Franciszek Rosada V b, Zuzanna Płończak V a, Michał Ejankowski V a, Jacek Łabędzki VI c-wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z Języka Angielskiego GALILEO
• Jakub Przybył V c-I miejsce (laureat), Maja Kubot V c-III miejsce (laureatka) w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z Języka Angielskiego PANDA
• Norbert Serdak VI c finalistą Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
• Norbert Serdak VI c, Jędrzej Łakiewicz VI a, Jacek Łabędzki VI c-III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematyczno-Informatycznym "Matematyka z myszką"
• Alicja Dura, Mikołaj Dolata, Olga Prostak z VI b- I miejsce w Dzielnicowym Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym Dąbczak
• Dominik Kowalski IV c-II miejsce w międzyszkolnym konkursie "Mistrz tabliczki mnożenia i dzielenia"
• Michał Ejankowski V a, Krzysztof Kostrzewa VI a, Jan Ciesielski, Jędrzej Burzak, Jacek Łabędzki VI a-III miejsce w Eko-rajdzie drogrami rowerowym Poznania

Szkolne Koło Caritas

SZKOLNE KOŁO CARITAS „ Serce na dłoni”

Szkolne Koło Caritas działa w naszej szkole od 2007 roku. Jest organizacją działającą na zasadzie wolontariatu.
Najistotniejszym celem jego działalności jest praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego  i realna pomoc drugiej osobie. Włączamy się w różne akcje charytatywne, niesiemy pomoc dzieciom z naszej szkoły. Współpracujemy z Caritas Archidiecezji Poznańskiej, a także z różnymi ośrodkami misyjnymi, a przede wszystkim z Redemptoris Missio. Szkolne Koło Caritas liczy 35 wolontariuszy, uczniów klas IV-VI.

Opiekunkami koła są Anna Suszyńska i Agata Pieczyńska-Bączyk.                                                                                                            

 

 

Koła zainteresowań

KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

rok szkolny 2017-2018

Nazwa koła Dzień i godzina Nauczyciel
Kulinarni odkrywcy

wtorek 13.00-15.00

1x w miesiącu świetlica

p. I. Bajbak
Kangurek matematyczny dla klas II środa 11.45-12.30 p. A. Pawłowicz
Koło czytelnicze dla kl.II czwartek 11.45-12.30

Kółko szachowe

Piłka ręczna dla chłopców kl. III

środa 15.30-17.00

poniedziałek 16.30-17.45

p. H. Bedyński

Piłka ręczna dla dziewcząt kl. IV-VII piątek 16.30-17.45
Piłka ręczna dla chłopów kl. IV-VII piątek 17.45-19.00
 RUGBY poniedziałek 17.45-19.00

Pomoc w nauce uczniom klas I

Koło przyrodnicze dla klas I

wtorek10.50-11.35

środa 12.40-13.25

 p. J. Biernaczyk

Koło lingwistyczne języków wschodnich : rosyjski, białoruski

środa 11.45-12.30

poniedziałek 13.45-14.30

p. V. Chystsiakov

Koło taneczne w świetlicy

Koło języka niemieckiego dla wszystkich chętnych

środa 9.50-10.30

poniedziałek 16.00-16.45

p. A. Ciba

Koło  języka angielskiego kl. III

Pomoc w nauce dla uczniów klas III

środa 13.45-14.30

wtorek 13.45-14.30

p. M. Ciemińska

Koło twórczego myślenia –językowe dla klas II

poniedziałek 14.35-15.20

p. E. Kmita
Koło miłośników zieleni środa 15.30-16.15 p. G. Kubacka

Koło lingwistyczno- filmowe

Szkolne Koło Przyjaciół ZOO

piątek po południu

raz w miesiącu

p. A. Andrzejewska

Pomoc dla uczniów klas VII z matematyki środa 16.05-16.50 p. M. Kasprowicz
Koło matematyczne dla uczniów klas VII środa 15.20-16.05 p. M.  Kasprowicz
Koło plastyczne dla uczniów klas 0-VII poniedziałek 15.00-15.45 p. A. Klimaszewska

Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki dla klasy II A

od grudnia piątek 8.00-8.45

p. E. Kmita
Kółko turystyczno-historyczne –   Z historią wśród przyrody raz w miesiącu w zależności od pogody i wcześniejszych ustaleniach

p. H. Krych

p. J. Zakrzewska

Pomoc w nauce Środa 13.30-14.15 p. H. Krych
Koło matematyczne- przygotowanie do Kangura

poniedziałek 16.20-17.05

p. G. Kubacka
Gry i zabawy edukacyjne dla klas I środa 12.40-13.25 p. H. Lenartowska
Warsztaty decoupage’u               dla klas V-VII wtorek 14.30-15.30

 p. D. Łasińska

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne piątek 10.50-11.35

 

Zajęcia sportowe dla dziewcząt         z kl. V-VII 

Zajęcia sportowe dla dziewcząt        z kl. III-IV 

 

wtorek 15.30-16.30

środa 15.00-16.00

wtorek 16.30-17.30

środa 16.00-17.00

 

 

p. E. Maćkowiak

Pomoc w nauce dla uczniów kl. IVa, Ivb,Va środa 14.30-15.15 p. A. Tobiasiewicz
Pomoc w nauce czwartek 7.10-8.00 p. M. Zwierzyńska

Koło gitarowe 

Pomoc w nauce z matematyki

wtorek 16.20-17.00

wtorek15.30-16.15

p. A. Głuszek

Koło przyrodnicze  dla kl,VIa i VIc

Pomoc w nauce dla uczniów kl.IV

wtorek 08.00-08.45

wtorek 13.45-14.30

p. G. Błoszyk

p. G. Błoszyk

Kształtowanie sylwetki dla klas VI   i VII wtorek 15.30-16.15 p. A. Stachowska
Szkolne koło Caritas dla klas IV-VII Realizacja zgodna z akcjami charytatywnymi p. A. Suszyńska

 Język rosyjski na wesoło dla klas I   i II

Język rosyjski na wesoło dla klas III

wtorek 13,45-14.30

środa 15.30-16,15

p. M. Szczepaniak

Kawiarenka internetowa

Koło ,,Umiem programować’

czwartek 15.30-16.15

środa 15.30-16.15

p. A. Szparaga
Przygotowania do konkursów czwartek 15.20 p. K. Sobolewska

Pomoc w nauce uczniom klas IV a

Pomoc uczniom klasy IV c i IVb

czwartek 13.45-14.30

czwartek 14.35-15.20

p. A. Przybylak                  

Koło teatralne

środa 16.00-17.30

Gimnazjum nr.43

p. H. Zembrowska

p. M. Wochowski

Koło informatyczne z wykorzystaniem języka angielskiego

Piątek 14.35 – 15.20

p. K. Krawczyk

Zajęcia rozwijające umiejętności dla kl.III

Koło czytelnicze dla kl.III

wtorek 15.30-16.15

poniedziałek 16.20-17.05

p. J. Szostak

     

Zwycięzcy konkursów w roku szkolnym 2015/2016

 • Klasy I-III
 • Miron Gronowski  II a-II miejsce w Miejskim Konkursie Ortograficznym Gżegżółka 2016
 • Bartosz Nowicki III a laureatem Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny (Maluch)
 • Joanna Rosada II c-IV miejsce w międzyszkolnym konkursie "Sprawnie piszę"
 • Wiktor Nowak III c- I miejsce  w konkursie na plakat reklamowy "Przeczytaj tę książkę"
 • Wiktor Nowak III c -I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Poznaniu
 • Nina Jaskólska II c-I miejsce, Julia Zaprzalska II c-II miejsce w międzyszkolnym konkursie "Czerwiec 1956 w odsłonie filatelistycznej"
 • Nina Jaskólska II c-wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie plastycznym "Koty, kocięta..."
 • Klasy IV-VI
 • Faustyna Nawrot IV c laureatką Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Czytania
 • Zofia Betka V b, Maja Knaflewska V a, Zuzanna Płończak V a-I miejsce w międzyszkolnym konkursie "Językowy zawrót głowy"
 • Zuzanna Osowska V a-II miejsce, Maja Knaflewska V a-wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie recytatorskim "Rusz głową!"
 • Zofia Betka V b, Maja Knaflewska V a, Franciszek Rosada V b- I miejsce w międzyszkolnym konkursie "Spotkanie na Olimpie"
 • Mateusz Bogusławski VI b -finalistą Wojewódzkiego Konkursu o Powstaniu Wielkopolskim
 • Jan Goliński IV a- I miejsce, Dominik Kowalski IV c-II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Zamku Królewskim w Poznaniu
 • Maja Kubot V b-I miejsce, Bartosz Sołtyński V b-II miejsce, Faustyna Nawrot IV c-III miejsceSzymon Korcz IV a i Dominik Kowalski IV c-wyróżnienia w międzyszkolnym konkursie czytania w języku angielskim "I'm the best"
 • Jakub Przybył V c-III miejsce (laureat), Maja Kubot V c-VII miejsce (laureatka), Natalia Bukowska IV a, Bartosz Sołtyński V b, Zofia Betka V b, Franciszek Rosada V b, Zuzanna Płończak V  a, Michał Ejankowski V a, Jacek Łabędzki VI c-wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z Języka Angielskiego GALILEO
 • Jakub Przybył V c-I miejsce (laureat), Maja Kubot V c-III miejsce (laureatka) w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z Języka Angielskiego PANDA
 • Norbert Serdak VI c finalistą Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
 • Norbert Serdak VI c, Jędrzej Łakiewicz VI a, Jacek Łabędzki VI c-III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie  Matematyczno-Informatycznym  "Matematyka z myszką"
 • Alicja Dura, Mikołaj Dolata, Olga Prostak z VI b- I miejsce w Dzielnicowym Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym Dąbczak
 • Dominik Kowalski IV c-II miejsce w międzyszkolnym konkursie "Mistrz tabliczki mnożenia i dzielenia"
 • Michał Ejankowski V a, Krzysztof Kostrzewa VI a, Jan Ciesielski, Jędrzej Burzak, Jacek Łabędzki VI a-III miejsce w Eko-rajdzie drogrami rowerowym Poznania